Aanmelding & woningtoewijzing

Interesse in een woning in de Hof?
Heb je belangstelling voor een huur- of koopwoning dan kun je je aanmelden bij de Woning Voordracht Commissie (WVC) en word je op een wachtlijst geplaatst. De wachtlijst is lang en het verloop in de Hof is laag, daardoor kan het jaren duren voordat je aan de beurt bent. Aanmelden voor de wachtlijst doe je door het online invullen en versturen van het inschrijfformulier en het overmaken van 10 euro inschrijfkosten.
Lees eerst de informatie op deze pagina voordat je het formulier invult. Onderaan vind je een link naar het inschrijfformulier.

Kopen of huren
Het merendeel van de woningen in de Hof der Toekomst zijn huurwoningen, ongeveer een derde zijn koopwoningen.
Voor de huurwoningen hanteren we een wachtlijst èn een voorkeursbeleid om scheefgroei te voorkomen.
Het kopen van een woning in de Hof is bovenal een transactie tussen koper en verkoper. Als je wilt kopen, is inschrijven voor de wachtlijst niet noodzakelijk. Doe je dit wel, dan informeren wij je wanneer er een koopwoning op de markt komt en nodigen we je uit voor de informatiemiddag en andere Hof-activiteiten.
Voor er overgegaan kan worden tot huren of kopen worden kandidaat-bewoners ter instemming gesproken door de WVC.

Tekst gaat door onder de foto.

Vereniging en VVE
Kopers en huurders zijn lid van de Vereniging Woonvorm van de Toekomst en geven gezamenlijk via deze vereniging gestalte aan het Centraal Wonen. De maandelijkse contributie is opgebouwd uit een basisbedrag van 29 euro per huishouden + per volwassen persoon een inkomensafhankelijke bijdrage tussen de 5 en 27 euro.
De kopers zijn daarnaast lid van de Vereniging van Eigenaren en betalen daar ook een maandelijkse bijdrage aan.

Typen woningen
De Hof der Toekomst kent een aantal verschillende typen woningen, zowel in een huur- als koopvariant. Op de begane grond zijn gelijkvloerse woningen. De woningen met meerdere etages zijn maisonnettes en beginnen op de eerste verdieping met daarop een tweede verdieping. Bij acht koopwoningen is er een aantal jaren geleden een 3e etage opgebouwd. Aan weerszijden van de ingang van de Hof staan een tweetal koopwoningen bestaande uit 3 verdiepingen (begane grond plus twee verdiepingen).

Aantal ruimten Type Oppervlakte
2 kamers gelijkvloers A 61 m2
3 kamers gelijkvloers B 72 m2
4 kamers gelijkvloers F 89 m2
3 kamers maisonnette D 75 m2
4 kamers maisonnette E 97 m2
5 kamers maisonnette C 97 m2

Op het inschrijfformulier kun je aangeven voor welk type woning je in aanmerking wilt komen. Het maximaal aantal kamers is afhankelijk van de grootte van je huishouden. De regel is: het gewenste type woning = aantal personen + maximaal 2 kamers.
Bijvoorbeeld: wil je alleen een woning betrekken: 1 persoon + 2 kamers = maximaal een 3 kamerwoning. Nog een voorbeeld: ben je met z’n drieën: 3 personen + 2 kamers = maximaal een 5 kamerwoning.

Plattegrond type en indeling woningen
A en B woning
C woning
D woning
E woning
F woning

Huren
De Hof heeft sociale huurwoningen. Deze worden verhuurd door de Alliantie Eemvallei. Wil je hier komen wonen dan moet je ingeschreven staan als woningzoekende bij Woningnet.
Er zijn een aantal regels omtrent sociale woningbouw. Je inkomen mag niet te hoog zijn en er is een maximale huurprijs. Kijk op de website van de Alliantie wat die bedragen momenteel zijn. Ga naar www.de-alliantie.nl en zoek naar “Hoe vind ik een sociale huurwoning”.
De huur is afhankelijk van eventuele huurkorting, de huurwetgeving en de regels van de woningcorporatie.

In de regio Eemvallei worden sinds 1 juli 2015 geen bindingseisen meer gesteld.
Mogelijk heb je recht op een huurtoeslag van de Belastingdienst. Klik hier om een huurtoeslag-proefberekening te maken.

Tekst gaat door onder de foto.

Procedure wachtlijst en woningtoewijzing
De procedure is als volgt:
1. Je vult het inschrijfformulier in, verzendt het en betaalt 10 euro inschrijfgeld. De datum van inschrijving is de datum dat het bedrag is bijgeschreven. Daarna word je op de wachtlijst geplaatst.
2. Na inschrijving verwachten we dat je minstens eenmaal op bezoek bent geweest. Alleen dan nodigen we je uit voor een vervolg gesprek als de tijd daar is. De open dag is daarvoor zeer geschikt omdat je dan ook veel informatie over het wonen in de Hof krijgt en woningen kunt bekijken. Andere mogelijkheden zijn langskomen bij de koffieochtend (iedere werkdag van 10.30 uur tot 12.00 uur) of andere Hof activiteit. Neem daarvoor contact op met de WVC.
3. Je krijgt na verloop van tijd (meestal als er een woning vrij komt waar je qua grootte voor in aanmerking komt en als je hoger op de wachtlijst staat) een gesprek met de WVC. In dit gesprek worden de wederzijdse ideeën en verwachtingen over het wonen in de Hof naast elkaar gelegd.
4. Als we wederzijds positief zijn over dit gesprek, dragen we je bij de woningbouwvereniging voor. Op het moment dat wij je voordragen voor een huurwoning moet je ingeschreven zijn bij Woningnet. Vervolgens kun je via de site van Woningnet op de vrijkomende woning reageren.

Veel mensen zijn benieuwd wanneer ze aan de beurt zijn. Daar is geen eenvoudig antwoord op te geven. We kijken naar de plek op de wachtlijst en de typen woningen waar je voor in aanmerking komt. Daarnaast hebben we criteria op het gebied van man-vrouw, alleenstaanden-samenwoners-gezinnen en leeftijden. Op die manier willen we een diverse samenstelling van de bewoners in de Hof der Toekomst bewerkstelligen. Woningen komen in de Hof niet heel vaak vrij. Daardoor zul je in de meeste gevallen voor langere tijd op de wachtlijst staan.
De Hof is behoorlijk aan het vergrijzen. Daarom hanteren we een voorkeursbeleid voor mensen onder de 37 jaar en gezinnen met jonge kinderen (tot 8 jaar). Twee op de drie huurwoningen die vrijkomen worden toegewezen aan een kandidaat die voldoet aan het voorkeursbeleid.

Wil je meer in detail weten hoe de wachtlijst en woningtoewijzing werkt? Klik hier.

Informatiemiddag
Jaarlijks, meestal in het voorjaar, organiseren we een informatiemiddag voor de mensen op de wachtlijst. Wij vertellen over het wonen in de Hof, er is gelegenheid voor vragen en gesprek en er is een rondleiding langs de verschillende typen woningen en de gemeenschappelijke ruimtes. De mensen op de wachtlijst worden hier per e-mail voor uitgenodigd.

Contact
Voor meer informatie als belangstellende voor een woning, bel met Ien (033-4560446) van de Woning Voordracht Commissie of mail naar . Wil je je gelijk aanmelden? Onderaan deze pagina staat een link naar het inschrijfformulier.

Wijzigingen in gegevens
Als er na je aanmelding wijzigingen optreden in je gegevens, wil je dit dan zo spoedig mogelijk aan ons doorgeven? In geval van een adreswijziging kunnen we je dan bereiken en een verandering in de samenstelling van je huishouden kan betekenen dat je voor andere typen woningen in aanmerking komt.

Inschrijfformulier
Aanmelden doe je door het inschrijfformulier in te vullen en te verzenden en door € 10 inschrijfgeld aan ons over te maken
 op rekening NL46 INGB 0001 7648 83 t.n.v. Woonvorm van de Toekomst, Amersfoort o.v.v. “Inschrijfgeld”. De datum van inschrijving is de datum van bijschrijving op de rekening. Ieder daaropvolgend jaar rekenen wij € 5 administratiekosten, hiervoor krijg je per e-mail een herinnering. Als de jaarlijkse bijdrage niet wordt voldaan, word je van de wachtlijst verwijderd.

Klik hier om het inschrijfformulier online in te vullen.