De kleine lettertjes

Ter aanvulling op de pagina “Aanmelding en woningtoewijzing” is hieronder meer in detail beschreven hoe een en ander werkt.

Wachtlijst

 • Inschrijven voor de wachtlijst gebeurt door het invullen en verzenden van het online-formulier. Je krijgt van ons binnen enkele dagen een bevestigingsmail.
 • Eenmalig inschrijfgeld is 10 euro, inschrijfdatum is de datum dat de 10 euro zijn bijgeschreven op de rekening van de vereniging.
 • Daarna zijn de administratiekosten 5 euro per kalenderjaar. Indien de inschrijving heeft plaatsgevonden na 1 juli van het voorgaande jaar, hoeven de administratiekosten eenmalig in het aansluitende kalenderjaar niet te worden voldaan.
 • De WVC stuurt je jaarlijks per e-mail een betalingsverzoek en zo nodig een herinnering.
 • Bij niet betalen wordt je van de wachtlijst verwijderd en hier per e-mail van op de hoogte gesteld.
 • Verenigingsleden die zich inschrijven voor de wachtlijst krijgen – afhankelijk van hun woonduur in de Hof – maximaal twee jaar voorsprong. Verenigingsleden hoeven geen inschrijf- en administratiekosten te betalen omdat ze lid van de vereniging zijn en maandelijks contributie betalen.
 • De grootte van de woningen waarvoor ingeschreven kan worden is maximaal de grootte van het huishouden + 2 kamers. Bijvoorbeeld: 1 persoonshuishouden + 2 kamers = maximaal een 3-kamerwoning. Zie ook de tabel bij “Typen woningen”.
 • Je dient zelf te zorgen dat de WVC op de hoogte wordt gehouden van wijzigingen in jouw contactgegevens, samenstelling van het huishouden en de typen woningen waar je in aanmerking voor wilt komen.
 • Wanneer je in aanmerking komt voor een vrijkomende woning vraagt de WVC of je belangstelling hebt voor die woning. Wanneer dat niet het geval is, dan is dit een weigering. Bij drie weigeringen word je onderaan de wachtlijst geplaatst.
 • Als je een woning weigert op grond van verandering(en) in je gegevens die je niet bijtijds aan de WVC hebt doorgegeven dan wordt dit genoteerd als een weigering (zoals hierboven beschreven).
 • Als je een aangeboden woning accepteert, word je van de wachtlijst verwijderd.
 • Wanneer je hoger op de wachtlijst komt, word je uitgenodigd voor een gesprek. Als dit gesprek wederzijds naar tevredenheid verloopt, kan de WVC je voordragen bij de woningcorporatie voor een vrijkomende woning.
 • Je kan één maal een periode van maximaal 2 jaren “slapen”. Dit betekent dat je in die periode niet wordt benaderd voor vrijkomende woningen maar wel je plaats op de wachtlijst behoudt.

Tekst gaat door onder de foto.

Onze hofkippen.

Woningtoewijzing
Het toewijzen van een woning gebeurt op verschillende manieren.

 • Een van de drie vrijkomende huurwoningen gaat naar de hoogste op de wachtlijst.
  De hoogste op de wachtlijst voor het betreffende type woning wordt benaderd.
 • Twee van de drie vrijkomende huurwoningen worden toegekend op basis van de streefverhoudingen.
  De ingeschrevene die er met de samenstelling van zijn huishouden voor zorgt dat de streefverhouding in balans komt (of blijft) wordt benaderd (en dat dan op volgorde van de wachtlijst). Daarom hanteren we momenteel een voorkeursbeleid voor mensen onder de 37 jaar en gezinnen met jonge kinderen (tot 8 jaar).

De streefverhoudingen worden jaarlijks bijgehouden door de WVC. Het gaat om criteria op het gebied van man-vrouw, alleenstaanden-samenwoners-gezinnen en leeftijden. We denken dat een gebalanceerde bewonerssamenstelling mede bijdraagt aan het succes van het project.