Centraal Wonen

Sinds eind jaren ’70 zijn in Nederland ongeveer 80 projecten voor ‘centraal wonen’ ontwikkeld: een woonvorm waarbij de bewoners beschikken over een zelfstandige woning of wooneenheid, en tevens een aantal gemeenschappelijke voorzieningen en ruimten met elkaar delen.
Onder deze noemer gaat een grote diversiteit schuil. In sommige projecten is veel meer aandacht besteed aan het gemeenschappelijke dan in andere, en ook de mate van zelfstandigheid is erg wisselend. Er zijn projecten met uitsluitend huurwoningen, terwijl in andere zowel huur- als koopwoningen aanwezig zijn. De omvang varieert van 3 woningen (gerealiseerd in een bestaand gebouw) tot meer dan 100, in een nieuwbouwproject.

Kortom: onder het begrip centraal wonen worden heel verschillende projecten gerealiseerd, met elk een verschillend karakter. De Landelijke Vereniging Centraal Wonen is het trefpunt voor al die projecten. Deze vereniging verstrekt informatie aan groepen die nieuwe projecten willen realiseren en aan belang- stellenden, behartigt de belangen van de aangesloten projecten, en stimuleert de verdere ontwikkeling van centraal wonen in Nederland bij overheden.