Uitgebreide ontstaansgeschiedenis

Op 16 juni 1989 werd in Amersfoort door vijf initiatiefnemers de stichting ‘Woonvorm van de Toekomst’ opgericht. De doelstelling was een Centraal Wonen project te realiseren met als belangrijkste uitgangspunt: ‘voor elk huishouden optimale vrijheid en zelfstandigheid in een collectieve woonomgeving’. De groep legde de eerste contacten met de gemeente Amersfoort en organiseerde een voorlichtingsavond voor belangstellenden. De gemeente stond vanaf de aanvang zeer positief tegenover het initiatief.

Onder begeleiding van de Stichting Begeleiding Werk- en Woonorganisaties (SBW) te Amersfoort werd door een groep van 20 à 25 belangstellenden een voorlopig programma van wensen geformuleerd. Hierin kwam o.a. ook een tweede belangrijke doelstelling naar voren, namelijk zoveel mogelijk ecologisch bouwen en wonen. Ook werd gezocht naar een woningbouwvereniging die het project zou helpen realiseren. Begin 1990 werd in samenwerking met de Werkgroep 2000 te Amersfoort de keuze gemaakt voor de Stichting Centrale Woningzorg (nu de Alliantie Eemvallei). In mei van dat jaar werd het definitieve programma van wensen gepresenteerd aan Ashok Bhalotra, de ontwerper van de wijk Kattenbroek.

Tekst gaat door onder de foto.

In de daarop volgende jaren is veel energie gestoken in het werven van belangstellende toekomstige bewoners en het uitwerken van de plannen. Er was veel overleg met de SCW, met de architect, G. de Witte van Bureau Kristinsson in Deventer (die werd gekozen vanwege zijn milieuvriendelijke en groepsgerichte aanpak) en met de aannemer. De stichting werd opgevolgd door een vereniging met dezelfde naam. In het laatste halfjaar van 1991 kwamen de definitieve bestektekeningen van de woningen gereed. Ook werden regels omtrent kennismaking en toelating tot de Vereniging als (aspirant) lid vastgesteld.

De eerste paal werd geslagen op 27 april 1992. De viering hiervan ging gepaard met onder meer het symbolisch planten van twee jonge lindebomen door de initiatiefnemer van het project Harry Linde en Ashok Bhalotra. In deze periode werden diverse werkgroepen in het leven geroepen die plannen maakten voor de inrichting van de gemeenschappelijke ruimten en de tuin. Andere werkgroepen werkten verder aan de reglementen, woningtoewijzing en financiën.

Op 30 maart 1993 was de lang verwachte oplevering van de eerste 9 woningen. Half juni waren alle woningen geheel opgeleverd. In juni werden ook de eerste gemeenschappelijke ruimtes in gebruik genomen. Met het gereedkomen van het gemeenschappelijke middengebouw eind december 1993 werd de bouwfase afgerond.